صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد

خدمات امور اجتماعی کشور
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
038-31343600

مشخصات خدمت

خدمت مذکور دربرگیرنده فرآیندهای مربوطه جهت انجام امور اداری مربوط به صدور مجوز برای تاسیس سازمان های مرم نهاد


نظرسنجی در مورد این خدمت

شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دریافت فرم های تکمیل شده جهت صدور پروانه یا اعتراض به رد درخواست
انجام بررسی های لازم ، تکمیل مدارک و بررسی درخواست در هیات نظارت
اعلام نتایج حاصله به متقاضی (ادامه روند ذکر شده منوط به پاسخ مثبت در این مرحله می باشد)
دریافت فرم های تکمیلی و انجام استعلامات مورد نیاز از قوه قضاییه، ناجا، وزارت اطلاعات و دستگاههای تخصصی (با توجه به زمینه فعالیت)
بررسی و اعلام رای توسط هیات نظارت
اعلام نتایج حاصله به متقاضی (درصورت اعتراض، تکمیل فرم های مربوطه و طی مراحل ذکر شده در بالا صورت می پذیرد)
دریافت فرم های مرتبط با اساسنامه و جلسه مجمع عمومی
ارسال اطلاعات مربوطه به ثبت شرکت ها و دستگاههای استعلامی
ثبت و اگهی در روزنامه رسمی توسط ثبت شرکت ها
انجام بررسی های تکمیلی و صدور پروانه

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت