میز خدمت الکترونیک استانداری چهارمحال و بختیاری

نظارت بر صدور پروانه تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد و نظارت بر عملکرد و مجامع عمومی مربوطه

خدمات امور اجتماعی کشور
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
038-31343600

شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت

برای دسترسی به خدمت روی لینک زیر کلیک کنید

دسترسی به خدمت