میز خدمت الکترونیک استانداری چهارمحال و بختیاری

تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
038-31343600

مشخصات خدمت

شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت