تمدید روادید گذرنامه های خانواری اتباع

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
038-31343600