تمدید کارت اتباع غیرمجاز

خدمات اتباع و مهاجرین خارجی
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
038-31343600

مشخصات خدمت

این خدمت با دریافت نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده آغاز گردیده و براساس نوع درخواست، مبنی بر دریافت تقاضای پناهندگی یا تقاضای تجدید کارت، بررسی های لازم صورت پذیرفته و درصورت وجود شرایط ، کارت مربوطه صادر می گردد.


نظرسنجی در مورد این خدمت

شناسنامه خدمت

مطلبی برای نمایش وجود ندارد.

نحوه ارائه خدمت

1- وصول نامه استانداری مبنی بر تقاضای شناسایی پناهنده
2- بررسی و تطبیق با ضوابط
3- تهیه نامه و ابلاغ نطر نظر به استان
4- چاپ و تحویل کارت

دسترسی به خدمت