میز خدمت الکترونیک استانداری چهارمحال و بختیاری

اخذ رای و احراز هویت رای دهندگان

برگزاری انتخابات الکترونیک
مرکز تماس ( در ساعات اداری)
038-31343600

شناسنامه خدمت

نحوه ارائه خدمت

دسترسی به خدمت