پیام

راهبری و هماهنگی امور امنیتی و انتظامی استان (‫‪12062152000‬‬)

ردیف عنوان شناسه دانلود شناسنامه اطلاع رسانی نظرسنجی
1 اعطای امان نامه به افراد نادم (محارب‫‪،‬‬ اشرار‫‪،‬‬ قاچاقچیان‫‪،‬‬ افراد تاثیر گذار ضد انقلاب) ‫‪12012152101‬‬ PDF icon 12012152101.pdf فایل 12012152101.docx
2 پرداخت خسارت ناشی از حوادت امنیتی در استان ‫‪12062152100‬‬ PDF icon 12062152100.pdf فایل 12062152100.docx