پیام

حمایت از سرمایه گذاری در استان ( ‫‪13012165000‬‬ )

ردیف عنوان شناسه دانلود شناسنامه اطلاع رسانی نظرسنجی
1 رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات سرمایه گذاران در استان 13012165102 PDF icon 13012165102.pdf در حال بروزرسانی
2 معرفی فرصت های سرمایه گذاری استان 13012165104 PDF icon 13012165104.pdf در حال بروزرسانی
3 تسهیل و رفع موانع تولید و اشتغال در استان 13012165103 PDF icon 13012165103.pdf در حال بروزرسانی
4 راهبری صدور مجوز های سرمایه گذرای در استان 13012165101 PDF icon 13012165101.pdf در حال بروزرسانی
5 رسیدگی و رفع مسائل و مشکلات اتحادیه های صنفی استان 13092165100 PDF icon 13092165100.pdf در حال بروزرسانی