پیام

راهبری فرهنگی و رفاهی زائرین در استان ( ‫‪17042166000‬‬ )

ردیف عنوان شناسه دانلود شناسنامه اطلاع رسانی نظرسنجی
1 راهبری خدمات رفاهی زائرین استان 17042166104 PDF icon 17042166104.pdf در حال بروزرسانی
2 ساماندهی زائرین اربعین استان 17042166103 PDF icon 17042166103.pdf در حال بروزرسانی
3 ساماندهی زائرین غیر ایرانی استان 17042166102 PDF icon 17042166102.pdf در حال بروزرسانی
4 راهبری برنامه های فرهنگی زائرین استان 17042166101 PDF icon 17042166101.pdf در حال بروزرسانی
5 پشتیبانی و راهبری برنامه های مناسبتی برای زائرین استان 17042166100 PDF icon 17042166100.pdf در حال بروزرسانی